تازه های نشر

در دست انتشار

جان هاج
نازنین دیهیمی
لئانید زورین
آبتین گلکار
پیر بریان
ناهید فروغان

تجدید چاپ ها

فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
120,000ریال
فرانتس کافکا
علی‌اصغر حداد
140,000ریال
آنا گاوالدا
ناهید فروغان
90,000ریال