تازه های نشر

در دست انتشار

مایکل باند
بهمن دارالشفایی
جوزف هلر
حسن افشار
کورت هاینریش هانزن
کیکاووس جهانداری

تجدید چاپ ها

یوهان ولفگانگ فون گوته
محمود حدادی
90,000ریال
میخاییل بولگاکوف
آبتین گلکار
85,000ریال
فرانتس کافکا
علی‌اصغر حداد
80,000ریال