تازه های نشر

در دست انتشار

جان هاج
نازنین دیهیمی
لئانید زورین
آبتین گلکار
پیر بریان
ناهید فروغان

تجدید چاپ ها

ترومن کاپوتی
بهمن دارالشفایی
85,000ریال
جورج اورول
احمد کسایی‌پور
80,000ریال
آنا گاوالدا
ناهید فروغان
110,000ریال