تازه های نشر

تجدید چاپ ها

فریدریش دورنمات
س. محمود حسینی‌زاد
قیمت فروش: 50,000ریال
فرانتس کافکا
علی‌اصغر حداد
قیمت فروش: 60,000ریال
میخاییل بولگاکوف
آبتین گلکار
قیمت فروش: 65,000ریال

در دست انتشار

آلبر کامو
خشایار دیهیمی
کای مایر
شهپر معرفت
پل بان
کامیار عبدی