تازه های نشر

در دست انتشار

فیودور داستایفسکی
میترا نظریان
خورخه لوئیس بورخس
کاوه میرعباسی
ترومن کاپوتی
بهمن دارالشفایی

تجدید چاپ ها

جان ایچ. آرنولد
احمدرضا تقاء
120,000ریال
ماریا بروسیوس
عيسی عبدی
150,000ریال
ژان گروندن
محمدرضا ابوالقاسمی
100,000ریال