تازه های نشر

در دست انتشار

تامس دیکسون
محمد دهقانی
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
فریده چیچک‌اوغلو
فرهاد سخا

تجدید چاپ ها

کاترین کرسمن تیلور
بهمن دارالشفایی
قیمت فروش: 35,000ریال
آلبر کامو
خشایار دیهیمی
قیمت فروش: 50,000ریال
آلبر کامو
خشایار دیهیمی
قیمت فروش: 70,000ریال