تازه های نشر

در دست انتشار

ریشارد کاپوشچینسکی
بهرنگ رجبی
آنا زگرس
علی‌اصغر حداد
جف کینی
کهزاد باصری

تجدید چاپ ها

آنا گاوالدا
ناهید فروغان
110,000ریال
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
65,000ریال
میسن کاری
مریم مؤمنی
200,000ریال