تازه های نشر

تجدید چاپ ها

کارلوس فوئنتس
عبدالله کوثری
240,000ریال
آلیس مونرو
مژده دقیقی
135,000ریال
آیزایا برلین
عبدالله کوثری
225,000ریال

در دست انتشار

ایوان تورگنیف
آبتین گلکار
آلفرد آندرش
سروش حبیبی
جیمز مک‌کونیکا
عبدالله کوثری