تازه های نشر

در دست انتشار

آلیس مونرو
مژده دقیقی
آرتور شنیتسلر
علی‌اصغر حداد
آلکساندر سولژنیتسین
عبدالرضا ناطقی

تجدید چاپ ها

لمونی اسنیکت
رضا دهقان
قیمت فروش: 100,000ریال
ادوارد رادزینسکی
آبتین گلکار
قیمت فروش: 450,000ریال
مايكل ايچ. لسناف
خشایار دیهیمی
قیمت فروش: 180,000ریال