تازه های نشر

تجدید چاپ ها

یورک بِکِر
علی‌اصغر حداد
180,000ریال
هاینریش مان
محمود حدادی
260,000ریال
جومپا لاهیری
امیر‌مهدی حقیقت
230,000ریال

در دست انتشار

مایکل باند
بهمن دارالشفایی
گراردو نیولی
سید احمدرضا قائم‌مقامی
سامرست موام
شهرزاد بیات موحد