تازه های نشر

در دست انتشار

تام استاپارد
نازنین دیهیمی
مارک لیلا
محسن قائم‌مقامی
جوزف هلر
حسن افشار

تجدید چاپ ها

فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
45,000ریال
آنا گاوالدا
ناهید فروغان
80,000ریال
یوهان ولفگانگ فون گوته
محمود حدادی
80,000ریال