تازه های نشر

در دست انتشار

نورمن فینکلشتاین
محمد واعظی‌نژاد
غادة السمان
سمیه آقاجانی
اریش کستنر
فرناز تیمورازف

تجدید چاپ ها

ایوان تورگنیف
آبتین گلکار
140,000ریال
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
65,000ریال
آنا گاوالدا
ناهید فروغان
85,000ریال