تازه های نشر

تجدید چاپ ها

روبرت موزیل
علی‌اصغر حداد
قیمت فروش: 180,000ریال
جیمز فالچر
مصطفی اميری
قیمت فروش: 80,000ریال
فریدریش دورنمات
س. محمود حسینی‌زاد
قیمت فروش: 50,000ریال

در دست انتشار

فریده چیچک‌اوغلو
فرهاد سخا
کاترین کرسمن تیلور
بهمن دارالشفایی
پلینیو مندوزا
نازنین دیهیمی