کاوه بیات

کاوه بیات، تاریخ‌نگار، پژوهشگر و نوه دختری صولت‌الدوله قشقایی در سال ۱۳۳ در تهران متولد شد. کاوه بیات، مقالاتی در فصلنامه گفتگو و ماهنامه جهان کتاب و ماهنامهٔ اندیشهٔ پویا دارد. همچنین او دبیر مجموعه‌های «تاریخ معاصر ایران» و «آسیای میانه و قفقاز» در شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب (انتشارات شیرازه کتاب ما) است. کاوه بیات در انتشارات شیرازه کتاب ما دبیر مجموعه‌های، تاریخ معاصر ایران و آسیای میانه و قفقاز است. تألیفات زیادی همچون، شورش خراسان و صولت‌السلطنهٔ هزاره (زمستان ۱۳۲۰)، جهان کتاب، ۱۳۹۵، ایران فرزند، خاطرات امیر شاپور زندنیا، ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار، به کوشش کاوه بیات، نشر نامک، ۱۳۹۵، آریان، به گرد یک درفش: پیش‌درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر - زندگی‌نامه و گزیده آثار آریا پارت، شروین باوند، پردیس دانش، ۱۳۹۳، خاطرات ملک منصور خان قشقایی، به کوشش کاوه بیات و منصور نصیری طیبی، نامک، ۱۳۹۱، اسناد مطبوعات: ۱۲۸۶–۱۳۲۰ ه‍. ش، تهران سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۲، فعالیت‌های کمونیستی در دوره رضا شاه، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، خاطرات مهاجرت: از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ میلیون برلن، عبدالحسین شیبانی، نبرد سمیرم:انگلیسی‌ها، قشقایی‌ها و جنگ دوم جهانی، ۱۳۸۹، توفان بر فراز قفقاز: نگاهی به مناسبات منطقه‌ای ایران و جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال ۱۹۱۷–۱۹۲۱، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۸، کودتای لاهوتی، تبریز، بهمن ۱۳۰۰، قیام نافرجام: شورش لهاک خان سالار جنگ خراسان، تیرماه ۱۳۰۵، پروین، ۱۳۷۵، خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم آرا، تهران، پردیس دانش، بحران قره باغ، پروین، ۱۳۷۲، خاطرات دوران سپری شده: خاطرات و اسناد یوسف افتخاری ۱۲۹۹–۱۳۲۶، به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی، فردوس، ۱۳۷۰، شورش عشایری فارس ۱۳۰۹–۱۳۰۷ ه‍. ش، ۱۳۶۹، عملیات اورامان، پاییز و زمستان ۱۳۱۰ شمسی، نایب سرهنگ حاج علی رزم‌آرا، داشناک - خویبون، نگاهی به هم‌پیمانی ارمنی‌ها و کردها در شورش آرارات ۱۳۰۹–۱۳۰۷ هجری شمسی، جهانگیر اند جانی و کارو ساسونی، ارومیه در محاربه عالم‌سوز، از مقدمهٔ نصارا تا بلوای اسمعیل‌آقا، ۱۳۰۰–۱۲۹۸، روابط ایران و ترکیه، از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری، ۱۳۰۲–۱۲۹۷، روابط نظامی ایران و فرانسه در فاصله دو جنگ اول و دوم جهانی و عملیات لرستان، اسناد سرتیپ محمد شاه‌بختی، ۱۳۰۳ و ۱۳۰۶ و ... متعلق به کاوه بیات است. قفقاز در تاریخ معاصر، نبرد سردارآباد، ستون پنجم، گوشه‌ای از فعالیت‌های عوامل آلمان (۱۳۲۴–۱۳۲۰)، آسیای میانه (مجموعه مقالات تاریخی) برتولد اشپولر، الکساندر بنیگسن، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۶، انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه ۱۹۳۳–۱۹۱۷، گلندا فریزر، پردیس دانش، ۱۳۸۵ و ... آثار ترجمه شده توسط بیات هستند.