تقاضای همکاری در نمایشگاه

تقاضای همکاری در نمایشگاه

 • اطلاعات فردی

  اطلاعات فردی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید.
 • چه زمانی برای تماس تلفنی در دسترس هستید؟
 • سوابق تحصیلی خود را در زیر وارد نمایید
  مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشمدت تحصیل (سال)نام واحد آموزشیکشور / شهر تحصیلمعدل 
 • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
  نام سازمان - شرکتمدت همکاری ( به ماه )نوع قراردادحقوق و مزایاعلت قطع همکاریسمت و مسئولیت 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdf یا doc یا docx بارگذاری نمایید
 • درخواست همکاری

  علاقه و توانایی های خود را برای همکاری در نمایشگاه کتاب مشخص نمایید.
 • در کدام یک از بخش های کاری در نمایشگاه علاقه به همکاری دارید؟
 • قوانین و مقررات

  متقاضی تایید می کند تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح است و هرگونه اطلاعات نادرست، چه در این درخواست و چه در تمام مراحل استخدام و چه پس از استخدام، منجر به سلب صلاحیت ایشان خواهد شد. این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمی کند. به صلاحدید کارفرما و در صورتی که شرایط همکاری فراهم باشد با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.