فلسفه‌ی هنر

فلسفه‌ی هنرهنر و زیباشناسی: ۳

فلسفه‌ی هنر یکی از شاخه‌های مطالعات فلسفی است که به بحث ماهیت هنر و آفرینش هنری می‌پردازد. کتاب فلسفه‌ی هنر شرح موجزی است بر کاوش فیلسوفان در زمینه‌ی هنر در دوره‌های مختلف تاریخی. ژان لاکست در کتاب خود آنچه را فیلسوفان از افلاطون تا مرلوپونتی درباره‌ی هنر بیان کرده‌اند شرح داده است. فلسفه‌ی هنر در ذهن فیلسوف محصور نمی‌ماند و از زمان‌های گذشته تاکنون برای تعریف هنرهای زیبا و تنوع لذت زیباشناختی حاصل از یک اثر هنری به خدمت گرفته می‌شود.

معرفی مباحث فلسفی هنر در این کتاب با زبانی موجز صورت گرفته و خواننده با این مباحث از سرآغاز پیدایش‌شان در یونان باستان تا فلسفه‌ی قرن بیستم آشنا می‌شود.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب