فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن

فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن

در پشت جلد کتاب آمده است: هر هنر «سبُک» و خوشایندی بدل به وهم و دروغ شده است: دیگر نمی‌توان از آنچه از حیث زیباشناختی در مقولات لذت ظاهر می‌شود لذت برد و وعده‌ی سعادت را، که زمانی تعریف هنر بود، دیگر در هیچ‌کجا نمی‌توان یافت، مگر آن‌جا که نقاب از چهره‌ی سعادت دروغین برافکنده شود. ‌

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب