عهد قاجار

عهد قاجارمذاکره، اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم

عهد قاجار کتابی است با آرایی تازه راجع به دولت و جامعه‌ی ایران در دوره‌ی قاجار و پژوهشی است گسترده درباره‌ی گروه‌های اجتماعی فرودست در ایرانِ دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه. این اثر نشان می‌دهد که این گروه‌ها، اگرچه فاقد قدرت بودند، اما برای دستیابی به اهدافشان هم به اعتراض متوسل می‌شدند و هم از چانه‌زنی و مذاکره استفاده می‌کردند. همچنین نشان می‌دهد که دولت قاجار همواره متکی به زور نبوده، بلکه اغلب ترجیح می‌داده مسائل را با مذاکره حل‌وفصل کند.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب