عارفی با دو چهره‌

عارفی با دو چهره‌سیری در آثار و احوال محمود شبستری

آثار محمود شبستری، عارف نامدار قرن هشتم، است. کتاب شامل دو بخش است. در بخش اول کتاب نویسنده به تحلیل آرا و عقاید شبستری در منظومه‌ی «سعادت‌نامه‌» می‌پردازد و نشان می‌دهد شبستری در این منظومه در کسوت متکلمی اشعری و متشرعی صوفی‌مشرب نمود می‌یابد. در بخش دو کتاب نویسنده شبستری را از راه دقیق‌شدن در منظومه‌ی «گلشن‌راز» تحلیل می‌کند. منظومه‌ای که در آن شبستری سروده‌های عطار را با تعلیمات ابن‌عربی در یک جا جمع کرده است.

صمد موحد، همچون برادرش استاد محمدعلی موحد به دلیل تسلط بسیار بر آثار کهن فارسی، توانایی بسیاری در تحلیل و بررسی این آثار دارد.

ادامه...

سفارش کتاب

متاسفانه کتاب موجود نمی باشد.

اشتراک گذاری این کتاب