درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

درآمدی بر زیباشناسی اسلامیهنر و زیباشناسی: ۴

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بدون فروغلتیدن در مسائل مبهم و مغلق، از آثار باشکوه هنر اسلامی لذت برد. این کتاب می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که «آیا می‌توان ویژگی‌های زیبا‌شناختی هنرهای اسلامی را از اهداف دینی اولیه‌شان تفکیک کرد؟» بسیاری از مفسران هنر اسلامی بیش از هر چیز به وجوه مذهبی این هنر توجه می‌کنند و هدف این کتاب به پرسش گرفتن این رویکرد است.
اولیور لیمن در این کتاب ابتدا اشتباه‌های متداول درباره‌ی هنر اسلامی را برمی‌شمارد و بررسی می‌کند و می‌کوشد کاستی‌های مترتب بر این نظریه‌ها را معرفی کند. او در گام‌های بعدی، هنرهای مختلف اسلامی، از جمله معماری و ادبیات و موسیقی، را معرفی و تحلیل می‌کند.

ادامه...

سفارش کتاب

متاسفانه کتاب موجود نمی باشد.

اشتراک گذاری این کتاب