تولد پزشکی بالینی‌

تولد پزشکی بالینی‌باستان شناسی نگاه پزشکی

کتاب تولد پزشکی بالینی، اثر میشل فوکو است. این اثر فوکو در مقیاس با آثار دیگرش از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه بسیار فوق العاده ای مواجه شد و علاوه بر اینکه به مباحث پزشکی می پردازد به مباحث فلسفی و تاریخی هم اشاره دارد.
کتاب تولد پزشکی بالینی، فقط نوع خاصی از پزشکی است که قدمت طولانی ندارد و در یک دوره تاریخی شکل گرفته اما به تدریج گسترش پیدا می کند و به مسائل بیشتری توجه می کند. در ادامه مقدمه ای از کتاب تولد پزشکی بالینی، آمده است.
یک بار بگویم و تمام کنم که این کتاب له یا علیه نوعی پزشکی نمی باشد و کلا بر ضد پزشکی و طرفدار از میان رفتن آن نیست.
این کتاب هم مانند باقی آثار من پژوهشی است که تلاش می کند شرایط تحقق تاریخ گفتار را از دل لایه های درونی و عمیق آن بیرون کشد…
پزشکی؛ جست وجویی برای یافتن حقیقت سلامت و درمان است که به واسطه عمل بالینی مشخص می شود و عمل بالینی عملی است که حقایق علمی محض که از علوم پایه به دست می آیند در آن به خدمت گرفته می شود تا به درمان و بهبودی منجر شود.
علم پزشکی در مواجهه بالینی یا در ایجاد سلامت عمومی تشکل و وجود می یابد و این امر زمانی محقق می شود که دانش علوم پایه پزشکی برای یک هدف خاص یعنی درمان و بهبودی از بیماران به کار گرفته شود. به همین دلیل فلسفه پزشکی به بررسی این مسائل ورای روشهای مرسوم در پزشکی می پردازد…

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب