تمثیلات (فارسی-آلمانی)

تمثیلات (فارسی-آلمانی)گزیده‌ی داستان‌های کافکا

بیش از ۲۰ قطعه‌ی ادبی در کتاب تمثیلات گرد آمده‌اند. در این مجموعه‌ی داستانی که از تنوع موضوعی زیادی برخوردار است، تکیه روی تمثیلی بودن قطعات است. کافکا در این قطعات و کتاب‌های دیگرش به دنبال نوآوری نیست بلکه برای او ادبیات گونه‌ای هستی‌شناسی است که درشکل تمثیلی این قطعات و حتی ناتمام ماندن آثار او، خواسته یا ناخواسته مشهود است.

منبع اصلی ترجمه، متن آلمانی کتاب است که در سال ۱۹۴۷ منتشر شده و مترجم از مجموعه‌ی ۱۵ جلدی متن انتقادی آثار کافکا نیز بهره برده که طی یک دهه به کوشش جمعی از کارشناسان اروپایی گردآوری شده است. کافکا بیشتر این قطعات را در فاصله‌ی سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ نوشته است. در پایان هر قطعه توضیحات و اطلاعاتی درباره‌ی تاریخ و چگونگی نوشته شدن آن قطعه ارائه شده و در پایان کتاب هم نسخه‌ی آلمانی قطعات گنجانده شده است.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب