تاریخ علمِ مردم

تاریخ علمِ مردم

کلیفورد کانر در کتاب تاریخ علم مردم روایت دیگری از تاریخ علم ارائه می‌دهد که متفاوت است با آنچه پیش‌تر خوانده‌ایم و تکیه بر قهرمان‌هایی همچون نیوتن و فیثاغورس و گالیله و… دارد. او در این روایت به سهم توده‌های گمنام مردم در تولید و نشر علم می‌پردازد. کانر در آغاز به سراغ دوران قبل از تاریخ می‌رود و می‌پرسد آیا انسان شکارچی ـ‌گیاه‌چین کودن بود؟ سپس ایده‌ی «معجزه‌ی یونانی» را بررسی می‌کند و از علم در چین و مصر همان دوران سخن می‌گوید. دریانوردی شاخه‌ی علمی دیگری است که کانر به آن می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه شاهزادگان پرتغالی تجربه‌های دریانوردان را می‌خریدند. فصل پنجم درباره‌ی انقلاب علمی و پایه‌های مردمی آن است و فصل‌ ششم به اتحاد علم و سرمایه می‌پردازد. کانر در فصل آخر کتاب به علم و پیشرفت‌های علمی در قرن بیستم پرداخته است.

ادامه...

سفارش کتاب

متاسفانه کتاب موجود نمی باشد.

اشتراک گذاری این کتاب