بی‌قراری

بی‌قراری

بی‌قراری خواننده را به میان فجایع چند سال گذشته‌ی خاورمیانه و جنایت‌های داعش علیه مردم ایزدی می‌برد. درعین‌حال بی‌قراری داستان سفر روزنامه‌نگاری روشنفکر است به گذشته‌اش که درعین‌حال گذشته‌ی خاورمیانه نیز هست؛ گذشته‌ای آشنا و درعین‌حال دور برای همه‌ی ما. ‌

ادامه...

سفارش کتاب

متاسفانه کتاب موجود نمی باشد.

اشتراک گذاری این کتاب