بیوه‌ها

بیوه‌ها

بيوه ها داستان ناپديد شدن مردان يك روستا به دست پليس مخفي حكومت است. اين آدم ها را در دل شب از خانه هايشان بيرون مي كشند و مي برند يا در روز روشن در خيابان ها مي ربايند و ديگر كسي اثري ازشان نميبيند.
اين جماعت گمشده تنها از خانه، زندگي و بچه هايشان محروم نمي شوند، بلكه حتي سنگ گوري هم از آن ها دريغ مي شود، انگار هرگز وجود نداشته اند.

ادامه...

سفارش کتاب

متاسفانه کتاب موجود نمی باشد.

اشتراک گذاری این کتاب