بیوه‌ها

بیوه‌ها

بيوه ها داستان ناپديد شدن مردان يك روستا به دست پليس مخفي حكومت است. اين آدم ها را در دل شب از خانه هايشان بيرون مي كشند و مي برند يا در روز روشن در خيابان ها مي ربايند و ديگر كسي اثري ازشان نميبيند.
اين جماعت گمشده تنها از خانه، زندگي و بچه هايشان محروم نمي شوند، بلكه حتي سنگ گوري هم از آن ها دريغ مي شود، انگار هرگز وجود نداشته اند.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب