ایران و جنگ‌جهانی اول

ایران و جنگ‌جهانی اولآوردگاه ابردولت‌ها

جنگ جهانی اول و پیامدهای آن را می‌توان مهم‌ترین فصل سیاسی تاریخ قرن بیستم دانست. سقوط امپراتوری‌های بزرگ و تأسیس کشورهای تازه تنها بخشی از تحولات حاصل از این جنگ بود.

گرچه در آغاز، دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، هیچ‌یک از دول متخاصم به آن توجه نکردند و این‌گونه بود که ایران تبدیل به آوردگاه ابرقدرت‌ها شد.

آنچه در طول این جنگ بر ایران گذشت، سنگ‌بنایی شد برای تغییراتی گسترده در ساختار سیاسی کشور، تا آن‌جا که در در نهایت موجبات سقوط سلسله‌ی قاجار را فراهم آورد.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب