الفاظ و اشیا

الفاظ و اشیاباستان شناسی علوم انسانی

با انتشار  کتاب الفاظ و اشیا، میشل فوکو به موفقیتی بزرگ دست‌ یافت. این کتاب که در آوریل ۱۹۶۶ با تیراژ ۳۵۰۰ نسخه منتشر شد، در کم‌تر از دو ماه به تجدید چاپ رسید و در ژوئن همان سال با ۵۰۰۰ نسخه و سپس سه بار دیگر در همان سال با فواصل کوتاه تجدید چاپ شد.

در واقع می‌توان گفت با این کتاب بود که فوکو به شهرت جهانی رسید و توانست خودش را به عنوان مهم‌ترین فیلسوف بعد از سارتر معرفی کند.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب