الفاظ و اشیا

الفاظ و اشیاباستان شناسی علوم انسانی

با انتشار این کتاب میشل فوکو به موفقیتی بزرگ دست‌ یافت. این کتاب که در آوریل ۱۹۶۶ با تیراژ ۳۵۰۰ نسخه منتشر شد، در کم‌تر از دو ماه به تجدید چاپ رسید و در ژوئن همان سال با ۵۰۰۰ نسخه و سپس سه بار دیگر در همان سال با فواصل کوتاه تجدید چاپ شد.
در واقع می‌توان گفت با این کتاب بود که فوکو به شهرت جهانی رسید و توانست خودش را به عنوان مهم‌ترین فیلسوف بعد از سارتر معرفی کند.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب