سهراب یزدانی

سهراب یزدانی

سهراب یزدانی در سال 1328 در بندانزلی متولد شد. او دکتری جامعه‌شناسی خود را در سال ۱۳۶۱ از دانشگاه گیل انگلستان اخذ کرده است. یزدانی تاکنون مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه‌ی تاریخ معاصر ایران تألیف کرده است. کتاب‌های کسروی و تاریخ مشروطه‌ی ایران، صوراسرافیل: نامه‌ی آزادی، مجاهدان مشروطه، اجتماعیون عامیون و کودتاهای ایران پژوهش‌های سهرابی است که در قالب کتاب تاکنون منتشر شده‌اند. او در حال حاضر دانشیار دانشگاه تربیت معلم است و به پژوهش و تألیف در حوزه‌های جامعه‌‌شناسی و سیاست می‌پردازد.
کودتاهای ایران
مترجم:
330,000 ریال