سمیه آقاجانی

سمیه آقاجانی

سمیه آقاجانی در سال 1360 در اصفهان متولد شد. او دکترای ادبیات تطبیقی را از دانشگاه دمشق اخذ کرده است. اولین ترجمه‌ی آقاجانی ترجمه‌ی کتاب جنبش آزادیبخش فلسطین (فتح) است که آن را از زبان عربی به فارسی برگردانده است. رمان بیروت 75، از غاده السمان، اولین اثر ادبی به ترجمه‌ی اوست که منتشر شده است.
بیروت ۷۵
نویسنده: غاده السمان
90,000 ریال