علیرضا اسماعیل‌پور

علیرضا اسماعیل‌پور

علیرضا اسماعیل‌پور در سال 1364 در رشت متولد شد. وی در رشته‌ی ادبیات فارسی در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کرده و رشته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی را در دانشگاه تهران تا مقطع دکتری ادامه داده است.