فرهاد سخا

فرهاد سخا

فرهاد سخا در سال 1344 زاده شد. او کتاب نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند را در سال 1370 از ترکی استانبولی به فارسی ترجمه کرد که در سال 1994 جایزه‌ی بهترین ترجمه‌ی داستان‌های نوجوان را از سازمان IBBY گرفت. او اولین بار اورهان پاموک را به فارسی‌زبانان معرفی کرد و با تشویق رضا سیدحسینی رمان دژ سفید را ترجمه و در 1377 با مقدمه‌ی نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی منتشر کرد. سخا آثار دیگری هم از نویسندگان معاصر ترکیه‌ای ترجمه کرده است؛ از جمله اژه تمل کوران و هاکان گوندای.