مورگان شوستر

مورگان شوستر

ویلیام مورگان شوستر حقوقدان و کارشناس مالی امریکایی در ۱۸۷۷ در واشنگتن متولد شد. او بیش از همه به‌خاطر حضور هشت‌ماهه‌اش در ایران به عنوان رئیس خزانه‌داری کل ایران در سال‌های پس از استبداد صغیر شناخته می‌شود. شوستر در سال ۱۸۹۹ مسؤول گمرک کوبا شد و در ۱۹۰۱ به فیلیپین رفت و گمرک این کشور را به‌دست گرفت. در سال ۱۹۱۰ وزیرمختار ایران در امریکا از دولت امریکا خواست که یک کارشناس امور مالی توانا و پاکدست به دولت ایران معرفی کند تا به اصلاح امور مالی بپردازد و اهداف دولت نوپای مشروطه را پی بگیرد. به این ترتیب شوستر در ۱۹۱۱ به ایران آمد. اما در بحبوحه‌ی درگیری‌های دولت و مجلس ایران و حضور نیروهای نظامی روسیه تنها هشت ماه در ایران به کار مشغول بود و به خواست کابینه از کار خود استعفا داد و به کشورش بازگشت. شوستر بلافاصله پس از بازگشت به امریکا مشاهدات خود را مکتوب کرد و در قالب کتاب اختناق ایران منتشر کرد که امروز از جمله اسناد ارزشمند آن برهه‌ از تاریخ ایران است. شوستر در ۱۹۶۰ در نیویورک درگذشت.

ادامه مطلب

اختناق ایران
مترجم: حسن افشار
180,000 ریال