ماریا بروسیوس

ماریا بروسیوس

ماریا بروسیوس دانشیار تاریخ باستان در دانشگاه نیوکاسل است که به ایران نیز سفر کرده و آثار متعددی هم درباره‌ی تاریخ ایران نوشته است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های شاهنشاهی هخامنشی (از کورش بزرگ تا اردشیر اول) و زنان هخامنشی اشاره کرد.
ایران باستان
مترجم: عیسی عبدی
150,000 ریال