محمود حدادی

محمود حدادی

سید محمود حدادی مترجم زبان آلمانی است. او در ۱۳۲۶ در قزوین متولد شده است. وی فوق لیسانس زبان و ادبیات آلمانی از دانشگاه برلین و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. حدادی از سال ۱۳۶۳ آثاری را از نویسندگان آلمانی‌زبان به فارسی برگردانده است. دیوان غربی- شرقی ، رنج‌های ورتر جوان، میشائیل کلهاس و زیردست از جمله آثاری است که با ترجمه‌ی حدادی منتشر شده است.