تازه های نشر

در دست انتشار

محمدعلی موحد
هرمان هسه
علی‌اصغر حداد
آندره ژید
اسکندر ابادی

تجدید چاپ ها

لمونی اسنیکت
امیر‌مهدی حقیقت
110,000ریال
آلبر کامو
خشایار دیهیمی
70,000ریال
لمونی اسنیکت
نسترن پاشایی
90,000ریال