در دست انتشار

جان هاج
نازنین دیهیمی
لئانید زورین
آبتین گلکار
پیر بریان
ناهید فروغان
ترومن کاپوتی
بهمن دارالشفایی
فیودور داستایفسکی
میترا نظریان
خورخه لوئیس بورخس
کاوه میرعباسی
پی‌یر لومتر
مهستی بحرینی
نورمن فینکلشتاین
محمد واعظی‌نژاد
کورت هاینریش هانزن
کیکاووس جهانداری