مجموعه‌ی مختصرمفید

مجموعه‌ی مختصرمفید
Very Short Introductions
 

۳

سیاست

نویسنده: کنت میناگ
مترجم: بهمن دارالشفایی
 

۲

فلسفه‌ی سیاسی

نویسنده: دیوید میلر
مترجم: بهمن دارالشفایی
 

۱

فلسفه‌ی قاره‌ای

نویسنده: سایمون کریچلی
مترجم: خشایار دیهیمی
 

۶

سرمایه‌داری

نویسنده: جیمز فالچر
مترجم: مصطفی امیری
 

۵

تاریخ

نویسنده: جان ایچ. آرنولد
مترجم: احمدرضا تقاء
 

۴

منطق

نویسنده: گراهام پریست
مترجم: بهرام اسدیان
 

۹

عکاسی

نویسنده: استیو ادواردز
مترجم: مهران مهاجر
 

۸

انسان‌شناسی

نویسنده: جان ماناگن، پیتر جاست
مترجم: احمدرضا تقاء
 

۷

جامعه‌شناسی

نویسنده: استیو بروس
مترجم: بهرنگ صدیقی
 

۱۲

فلسفه‌ی پیش‌سقراطی

نویسنده: کاترین آزبورن
مترجم: گلناز صالح‌کریمی
 

۱۱

اسطوره

نویسنده: رابرت سیگال
مترجم: احمدرضا تقاء
 

۱۰

فاشیسم

نویسنده: کوین پاسمور
مترجم: علی معظمی
 

 

 

 
 
 

۱۴

اقتصاد

نویسنده: پارتا داسگوپتا
مترجم: جعفر خیرخواهان
 

۱۳

هنر معاصر

نویسنده: جولیان استالابراس
مترجم: احمدرضا تقاء