پاسخ دادن به دیدگاه

من فکر میکنم این نویسنده به

5

من فکر میکنم این نویسنده به خاطر خود بودلرها این کتابارو ننوشته بلکه برای این این کتاب ها رو نوشته که به مادر بودلر ها علاقه داشته و همه جای کتاب خود از او یعنی بئاتریس حرف میزند مثلا : در کتاب شروع ناگوار به کلمه ی مرده اشاره میکند یعنی عشق او مرده

در فصل چهارم کتاب زندگی نامه تائید نشده که اسنیکت برای شناختن بهتر خود به مردم لقب‌های مختلفی بر روی خود میگذارد می‌توان به چیزهایی در مورد بئاتریس مرموز پی برد.

۱-لمونی اسنیکت:داستان یک مرد یک زن و یک سازمان

۲-لمونی اسنیکت:داستان یک مرد و یک زن و چند کبریت

۳-لمونی اسنیکت:داستان یک مرد و یک زن و یک مرد دیگر

- شماره یک بیان می‌کند که این دو عضو سازمانی بودند(که به وی اف دی) اشاره می‌کند.

- بعدی بیان می‌کند که داستان آنها سرانجام به چند کبریت منجر می‌شود. یعنی بئاتریس بر اثر آتشسوزی مرده‌است.

- آخری بیان می‌کند پای مرد دیگری نیز در میان است که معلوم نیست موفق شده یا نه.

پاسخ دادن