پاسخ دادن به دیدگاه

سلام و خسته نباشید یک خورده

5

سلام و خسته نباشید
یک خورده قیمتش بیش از حد بالا نیست نسبت به چاپ اولش
آن هم در این شرایط بغرنج اقتصادی؟

پاسخ دادن