فریدریش دورنمات

فریدریش دورنمات

فردریش دورنمات، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس سوئیسی، در پنجم ژانویه‌ی ۱۹۲۱ در شهر کوچکی در اطراف برن متولد شد. او در ۱۳ سالگی با خانواده‌اش راهی پایتخت شد. در این شهر پس از اتمام دوران متوسطه به دانشگاه رفت. پدرش کشیشی معتقد و متدین بود و بر اساس تاثیری که از او گرفته بود در رشته‌ی علوم دینی، فلسفه و ادبیات آلمانی به تحصیل پرداخت. پس از تحصیل چندی در کش‌و‌قوس بود که نقاشی را حرفه‌ی خود قرار دهد یا نویسندگی. بهزودی حرفه‌ی نویسندگی را برگزید، اما نقاشی را هم هرگز کنار نگذاشت. تابلوها و طرح‌های او آشکارا نشان می‌دهد که تئاتر برای او پلی میان نقاشی و ادبیات است. پس از چند سال وارد دانشگاه زوریخ شد و در رشته‌ی هنر و فلسفه ادامه تحصیل داد. اما پس از مدتی فشار مالی و فضای کلی دانشگاه و پرداختن به ادبیات نمایشی او را از ادامه‌ی تحصیل بازداشت. نخستین نمایشنامه دورنمات در سال ۱۹۴۷ با عنوان این نوشته شد عرضه شد. دورنمات در سال ۱۹۹۰ بر اثر حمله قلبی درگذشت.

ادامه مطلب