پی‌یر بریان

پی‌یر بریان

پی‌یر بریان، ایران‌شناس و مورخ برجسته‌ی عصر هخامنشی، در 30 سپتامبر 1940 در شهر آنژه‌ در فرانسه متولد شده است. او در سال‌های 1960 تا 1965 در دانشگاه پوآتیه به تحصیل رشته‌ی تاریخ پرداخت. بریان پژوهشگر و استاد تاریخ و تمدن جهان هخامنشی و تاریخ دوره‌ی اسکندر مقدونی در کلژ دو فرانس است. او بنیان‌گذار وبگاه پژوهشی achemenet.com و همچنین دارای مدرک افتخاری از دانشگاه شیکاگو است. پژوهش‌های بریان اغلب معطوف بر هخامنشیان، اسکندر و عصر هلنیستی است. مهم‌ترین کتاب او، تاریخ امپراتوری هخامنشیان است که در واقع جلد دهم از مجموعه‌ای است به نام تاریخ هخامنشیان در دانشگاه خرونینگن هلند.