کورتزیو مالاپارنه

کورتزیو مالاپارنه

کورتزیو مالاپارته در سال 1898 در پراتو، نزدیک فلورانس، به دنیا آمد. در 1914 که شانزده‌ساله بود، از مدرسه‌ی چکونینی که در آن‌جا به تحصیل اشتغال داشت، گریخت و ایتالیا را که در آن زمان هنوز بی‌طرف مانده بود، ترک گفت. پای پیاده از مرز گذشت، به فرانسه رفت و به عنوان سرباز داوطلب در ارتش فرانسه پذیرفته شد. در شامپانی زخم برداشت و به دریافت نشان صلیب و نخل افتخار نایل آمد. کتاب او به نام فن کودتا، که نخستین کتاب بر ضد هیتلر بود، در 1931 در اروپا منتشر شد، اما فروش آن در ایتالیا و آلمان ممنوع گردید. بر اثر انتشار آن کتاب در ایتالیا محاکمه شد و به پنج سال تبعید به جزیره‌ی لیپاری، در شمال سیسیل، محکوم گردید. آلمانی‌ها در 1941 او را، به گناه مقاله‌ها و گزارش‌هایی که از جبهه‌ی روسیه به ایتالیا می‌فرستاد و در روزنامه‌ی کوریره دلا سرا چاپ می‌کرد، توقیف و به چهار ماه اقامت اجباری در اردوگاه‌های کار محکوم کردند. مالاپارته در آن زمان در ارتش ایتالیا خدمت می‌کرد و به سمَت مخبر و رابط جنگی در جبهه‌ی روسیه انجام وظیفه می‌نمود. این مقالات بعدها در 1948 تحت عنوان ولگا در اروپا می‌زاید در پاریس در یک مجلد انتشار یافت. از 1943 تا 1945، یعنی تا پایان جنگ جهانی دوم، در گروه «مبارزان ایتالیایی به خاطر آزادی» به فعالیت پرداخت و به عنوان افسر رابط بین سرفرماندهی نیروهای متفقین و پارتیزان‌های مبارز ملی در نبردهایی که رای آزادی اروپا از جمله ایتالیا درگیر بود، شرکت جست. مالاپارته در 1957 در مسکو به بیماری سرطان درگذشت.
 
*متن نوشته‌ محمد قاضی است و در آغاز کتاب قربانی آمده است.

ادامه مطلب

قربانی
مترجم: محمد قاضی
420,000 ریال