اولیور لیمن

اولیور لیمن

اولیور لیمن، متولد 1950، استاد فلسفه است. او مقطع دکترا را در سال 1979، در دانشگاه کیمبریج گذرانده است. لیمن از سال 2000 تاکنون در دانشگاه کنتاکی امریکا تدریس می‌کند.