ژان گروندن

ژان گروندن

ژان گروندن، فیلسوف کانادایی، در 27 اوت 1955 متولد شده است. او به‌طور تخصصی به مطالعه‌ی اندیشه‌های کانت، گادامر و هایدگر می‌پردازد و پژوهش‌هایش بر هرمنوتیک، پدیدارشناسی، فلسفه‌ی کلاسیک آلمانی و تاریخ متافیزیک متمرکز است.