فاطمه ولیانی

فاطمه ولیانی

فاطمه ولیانی در سال ۱۳۳۸ در تهران متولد شد. او دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن فرانسه است. ولیانی با مراکز پژوهشی از جمله بنیاد دایرۀ‌المعارف اسلامی، نشریه تحقیقات اسلامی و دفتر پژوهش‌های فرهنگی همکاری داشته است. او بیش از همه به ترجمه‌ی کتاب‌های فلسفی، به‌خصوص آثار میشل فوکو، پرداخته است؛ از جمله کتاب‌های تاریخ جنون و تولد پزشکی بالینی. ترجمه‌ی ولیانی از کتاب تاریخ جنون جایزه‌ی کتاب سال را، در بیست‌ویکمین دوره‌ی این جایزه، به خود اختصاص داد.
شنل پاره
نویسنده: نینا بربروا
50,000 ریال
تولد پزشکی بالینی
نویسنده: میشل فوکو
150,000 ریال