ژان لاکست

ژان لاکست

ژان لاکست فیلسوف و نویسنده‌ی معاصر فرانسوی است.