جولی اسکات میثمی

جولی اسکات میثمی

جولی اسکات میثمی، متولد  ۱۹۳۷ میلادی، استاد بازنشسته‌ی زبان فارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران در مؤسسه‌ی مطالعات شرقی آکسفورد است. او مؤلف کتاب‌های متعددی در حوزه‌ی تاریخ و ادبیات فارسی و عربی، از جمله شعر درباری فارسی در سده‌های میانه (پرینستون، ۱۹۸۷)، است. ضمناً ویراستاری دانشنامه‌ی ادبیات عرب (راتلج، ۱۹۹۸) را هم برعهده داشته است.