گراردو نیولی

گراردو نیولی

گراردو نیولی، خاورشناس و استاد تاریخ ادیان، در ششم دسامبر 1937 در رُم متولد شد. از سال 1966 تا 1993 استاد کرسی ایران‌شناسی در دانشگاه شرق‌شناسی ناپل بود و سپس به دانشگاه لاساپیِنتزای رم منتقل و استاد کرسی «تاریخ دین در ایران و آسیای مرکزی» شد. نیولی در 1979 به ریاست مؤسسه‌ی ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاور دور منصوب شد. این مؤسسه در سال 1995 با مؤسسه‌ی ایتالیایی- افریقایی ادغام شد و از آن تاریخ مؤسسه‌ای که از ادغام آن دو به وجود آمد، مؤسسه‌ی ایتالیاییِ افریقا و شرق نام گرفت و ریاستش به عهده‌ی نیولی بود. نیولی عضو افتخاری دائمی چند آکادمی یا انجمن تحقیقاتیِ ایتالیایی و اروپا هم بود که از آن جمله‌اند: آکادمی علوم تورین، آکادمی ملی دی‌لینچی، عضو افتخاری انجمن آسیایی و آکادمی علوم مجارستان، عضو خارجی آکادمی علوم روسیه و عضو پیوسته‌ی انستیتوی فرانسه. او کتاب‌ها و مقالات ارزشمند متعددی تألیف کرده که بیشتر آن‌ها درباره‌ی دین زردشتی، مانویت، تاریخ ایران باستان و رابطه‌ی دین و دولت در ایران باستان است. نیولی در هفتم مارس 2012، در 74 سالگی، درگذشت.
 
*متن برگرفته از مقدمه‌ی مترجم در کتاب از زردشت تا مانی است.

ادامه مطلب