گلناز صالح‌کریمی

گلناز صالح‌کریمی

 گلناز صالح‌کریمی در سال ۱۳۶۰ در تهران به دنیا آمد. در دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی فلسفه گرفت و در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد فلسفه غرب با پایان‌نامه‌ای درباره «نحوه پذیرش اندیشه‌های عصر روشنگری در میان متفکران آلمانی». 
او چندین مقاله در زمینه فلسفه و هنر ترجمه کرده که در نشریه های فلسفی و هنری چاپ شده‌اند. چند داستان کوتاه نیز نوشته است که یکی از آنها در یک نشریه ادبی و یکی دیگر در یک مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان مختلف، چاپ شده است.