احمد اخوت

احمد اخوت

احمد اخوت، نویسنده و مترجم، زاده‌ی 1330 در اصفهان است. او دارای دکترای آموزش زبان انگلیسی و تخصص نشانه‌شناسی ادبیات از دانشگاه ایندیانای امریکاست. مجموعهداستان او با نام برادران جمالزاده نامزد دریافت جایزه گلشیری بوده و از سوی جشنواره‌ی ادبی اصفهان در سال 1382 برنده‌ی بهترین مجموعهداستان شده است. از اخوت بیش از 27 کتاب منتشر شده که از جمله‌ی آنها می‌توان به این آثار اشاره کرد:
تألیف: برادران جمالزاده، نشانه‌شناسی مطایبه، مستعارنویسی و شبه‌ترجمه، تا روشنایی بنویس، کتاب من و دیگری، ای نامه، دو بدن شاه.
ترجمه: اسب‌های خالدار / ویلیام فاکر، این یازده تا / ویلیام فاکنر، کتاب موجودات خیالی / خورخه لوئیس بورخس، صدای سوم / گزیدهداستان‌های نویسندگان نسل سوم امریکا

ادامه مطلب

این یازده‌تا
نویسنده: ویلیام فاکنر
100,000 ریال
صدای سوم
نویسنده: ریموند کارور
135,000 ریال