حمیدرضا آتش‌برآب

حمیدرضا آتش‌برآب

حمیدرضا آتش‌برآب متولد مرداد ۱۳۵۶ در شهر اهواز است. در رشته‌های ادبیات روسی و انگلیسی و زبان‌شناسی در اوکراین و لهستان تحصیل کرده و در نهایت در روسیه، فوق‌لیسانس و دکترای ادبیات روسی گرفته است. رساله‌های دانشگاهی او مربوط به آنتوان چخوف و ادبیات تطبیقی بوده و در دانشکده ادبیات معاصر روسیه کار تحقیقی مفصلی (به زبان روسی) با عنوان ادبیات روسی در ایران انجام داده است. از حمیدرضا آتش‌برآب چندین تحقیق و ترجمه در حوزه ادبیات روسیه منتشر شده است.

زائر افسون‌شده
نویسنده: نیکالای لسکوف
190,000 ریال