ریموند کارور

ریموند کارور

ریموند کارور از بزرگ‌ترین نویسندگان داستان کوتاه در امریکا است. او در ۲۵ مه ۱۹۳۸ در شهر کلاتْسْکانی در ایالت اورگن به دنیا آمد و در شهر یاکیما در ایالت واشنگتن بزرگ شد. بسیاری از منتقدان او را مایه‌ی تجدید حیات داستان کوتاه در چند دهه‌ی اخیر می‌دانند. مجموعه داستان کلیسای جامع کارور نامزد جایزه‌ی ادبی پولیتزر و جایزه‌ی حلقه‌ی ادبی منتقدان ملی کتاب امریکا شد. کارور در در دوم اوت ۱۹۸8 به دلیل بیماری سرطان ریه در شهر پورت‌آنجلس ایالت واشنگتن درگذشت.
خوبی خدا
مترجم: امیر‌مهدی حقیقت
125,000 ریال
صدای سوم
مترجم: احمد اخوت
135,000 ریال