یولیا فرانک

یولیا فرانک

( - Julia Franck, 1970)
یولیا فرانک رمان نویس آلمانی معاصر است. او در سال ۱۹۷۰ در برلین شرقی به دنیا آمد. عشق و هوس محور اصلی آثارش را تشکیل می دهد. کتاب فرود با چرخ های بسته، اصطلاحی که برای «خیط کاری و خرابکاری» هم به کار می رود، دارای عنوان فرعی و دو پهلوی «قصه های قابل لمس» است با موضوعاتی پیرامون تنهایی، برخورد های بی حاصل با راویانی مؤنث.
فرانک در رمان آتش اردوگاه که در پاییز 2003 منتشر شد، مانند بسیاری از نویسندگانِ آمده از آلمان شرقی، به آلمان دو پاره می پردازد و به امیدهایی که مردم آن سوی دیوار به این سو بسته بودند. یولیا فرانک در هشت سالگی، نُه ماه در اردوگاهی که صحنه ی رویداد داستان این رمان است، گذرانده بود.
 
منبع: برگرفته از کتاب گذران روز

ادامه مطلب